Print

Muzakarah AQSA Zon Utara

on .

PULAU PINANG, 10 Nov 2012 - Muzakarah Aqsa Syarif (AQSA) Zon Utara telah diadakan di Pejabat IKRAM Pulau Pinang, Taman Kelasah, Seberang Jaya. Muzakarah peringkat zon ini adalah salah satu usaha AQSA untuk memperkemaskini jentera bagi melaksanakan tanggungjawab dengan lebih kemas dan profesional. Ia turut dihadiri oleh ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Aqsa Syarif, Prof Madya Dr. Mohd Zin Kandar dan Ir. Dr. Selamat Aliman.

 

Pelbagai isu berkaitan pentadbiran dan prosidur telah dibentangkan bagi dilaksanakan di peringkat N&D. Jentera di peringkat N&D juga ditekankan agar pembangunan kapasiti dan penglibatan lebih ramai masyarakat di dalam isu pembelaan Palestin dapat dijalankan dengan berkesan.

Find us on Facebook
Find us on YouTube
Find us on Scribd
Follow Us on SoundCloud